En kort og praktisk utdanning

Våre ettårige studier vektlegger den praktiske delen av stoffet mer enn den teoretiske.

 

Klasseromsundervisning 2-3 dager per uke. De andre dagene disponeres fritt til selvstudier, gruppearbeid, praksisplass eller deltidsjobb.

 

Centric ansetter hvert år uteksaminerte studenter.

 

Vi benytter bl a lærere fra egen IT-avdeling og fra samarbeidende IT-bedrifter, som alle er eksperter innenfor sine fagfelt. Dette sikrer til enhver tid oppdatert kunnskapsformidling.

 

Fagene revideres årlig for å sikre at utdanningsplanen reflekterer den raske utviklingen i IT-næringen.

Fullført utdanning = jobb!

Vår målsetning er å få alle studenter ut i jobb etter endte studier. Vi har derfor en egen landsdekkende enhet som arbeider med rekruttering og utleie av IT-konsulenter. Centric er en internasjonal IT-bedrift som kontinuerlig har behov for nye ressurser og fagskolen er derfor en naturlig rekrutteringsarena.

Ved fullført studiet System og Nettverksadministrator, gir Centric tilbud om ansettelse under visse forutsetninger. Forutsetninger er bl a at  snittkarakter er «C» eller bedre og at fraværsprosenten er under 20% i alle emner. Les om ytterligere krav her. Jobbtilbudet vil knyttes til ett av Centrics kontorer i Hamar, Oslo, Drammen, Stavanger eller Trondheim.

Tilbakemeldinger fra tidligere studenter

Våre studieretninger

Datateknologi, server- og nettverksdrift

Studiet gir en grundig innføring i datateknologi, klienter/operativsystem, servere og nettverk. Kvalifiserer også til opptak på System og nettverksadministrator-studiet.

System og Nettverksadministrator

Studiet omfatter oppsett, implementering og drift av servere og nettverksløsninger, virtualiseringsteknologi og skyløsninger. 

ISO sertifisering:

Centric IT Academy AS har et dokumentert kvalitets- og miljø-ledelsessystem som er sertifisert av LRQA etter standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.