Utdanning

En praktisk rettet utdanning som gir IT-kompetansen du har bruk for.

Praksis

Vi gjør vårt ytterste for at du skal få nødvendig praksis parallelt med studiet.

Jobb

Fullfører du studiet System og Nettverksadministrator tilbyr vi deg jobb i Centric (sjekk vilkår).

Fullført utdanning = jobb!

Vår målsetning er å få alle studenter ut i jobb etter endte studier. Vi har derfor en egen landsdekkende enhet som arbeider med rekruttering og utleie av IT-konsulenter. Centric er en internasjonal IT-bedrift som kontinuerlig har behov for nye ressurser og fagskolen er derfor en naturlig rekrutteringsarena.

Ved fullført studiet System og Nettverksadministrator, gir Centric jobbtilbud i form av fast ansettelse forutsatt at snittkarakter er «C» eller bedre og at fraværsprosenten er under 20%.

Centric har kontorer i Hamar, Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim og jobbtilbudet vil være knyttet til ett av nevnte kontorer.

Sertifiseringer

Alle studenter uavhengig av studium får tilgang til en rekke sertifiseringer av typen MTA og MOS kostnadsfritt.

Studenter ved System og Nettverksadministrator som oppnår karakteren «C» eller bedre, vil i tillegg få muligheten til å ta en sertifisering innenfor ett av våre emner (eksempelvis Windows server, nettverk eller  ITIL) kostnadsfritt. Centric dekker ett forsøk per student per studieår.

 

Sertifiseringer er ikke en del av studieløpet, men kommer som et frivillig tillegg til de obligatoriske eksamenene.

Tilbakemeldinger fra tidligere studenter

VÅRE STUDIERETNINGER

Datateknologi, server- og nettverksdrift

Studiet gir en grundig innføring i datateknologi, klienter/operativsystem, servere og nettverk. Kvalifiserer også til opptak på System og nettverksadministrator-studiet.

System og Nettverksadministrator

Studiet omfatter oppsett, implementering og drift av servere og nettverksløsninger, virtualiseringsteknologi og skyløsninger.