Fra studier til jobb

Centric har avdelinger som arbeider med ansettelser, konsulentutleie og rekruttering av arbeidskraft, og som fagskolen samarbeider tett med.

Disse avdelingene finnes i Hamar, Oslo, Drammen, Trondheim og Stavanger og har naturlig nok gode forbindelser til næringsliv og arbeidsmarked.

Ansatte derfra vil gi informasjon vedrørende arbeidsmarkedet, samt gi råd og veiledning i bruk av f eks sosiale media i jobbsammenheng. Underveis i studiet gis det også praktisk hjelp i forbindelse med jobbsøking, intervju-forberedelser og utforming av CV.


 

Centric er en bedrift som kontinuerlig utvider sin virksomhet og leter etter gode arbeidstakere. Hvert år blir flere studenter ansatt i vår egen organisasjon. Svært mange av våre ansatte på Hamar-kontoret er tidligere studenter ved IT Academy.

 

Som student ved Centric IT Academy er veien kort til jobb!

Noen av Centrics ledige stillinger nå kan du se her.