Fra studier til jobb

Centric IT Academy har tett samarbeid med næringsliv
og bruker lærere fra ledende IT-bedrifter.

 

Dette gir god kompetanse om teknologi som brukes
i ledende IT-miljøer, og gir studentene
ekstra gode jobb-muligheter!

 

 


Avtjent førstegangstjeneste?

Studiet System og nettverksadministrator kan gi jobb i Cyberforsvaret, og med utdanningstillegg  på 2G underveis. Les mer her.


Noen av våre samarbeidspartnere:

 

 

Tilbud om ansettelse

Centric IT Professionales arbeider med ansettelse, konsulentutleie og rekruttering av arbeidskraft, og har kontorer i Hamar, Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Via vårt interne samarbeid med Centric IT Professionals gir vi tilbud om arbeid til de studentene som fullfører vårt studium System og Nettverksadministrator med snittkarakter på C, minst én emnekarakter med A og fraværsprosent på under 20% i alle emner. (Det tas forbehold om ekstraordinære hendelser eller åpenbare årsaker som Centric ikke kan forutse eller ta ansvar for.)

Uansett vil vi alltid forsøke å tilby alle studenter arbeid og hjelpe dem i prosessen mht CV, jobbsøking etc.

 

Centric er en bedrift som kontinuerlig utvider sin virksomhet og alltid leter etter gode medarbeidere.

Noen av Centrics ledige stillinger akkurat nå kan du se her.

 

 

 

Sertifiseringer

Jobb-søkere med forskjellige produktsertifiseringer er etterspurt i IT-næringen. Hos oss får alle studenter tilgang til en rekke sertifiseringer av typen MCA og ITS kostnadsfritt.

Sertifiseringer er ikke en del av studieløpet, men kommer som et frivillig tillegg til de obligatoriske eksamenene.