Fra studier til jobb

Har du ingen spesielle forkunnskaper innen IT, kan du begynne på studiet Datateknologi, server- og nettverksdrift.

Etter å ha fullført dette ettårige studiet, fortsetter de fleste et år til på System og nettverksadministrator.

Derettet er du klar for en interessant IT-jobb!

Tilbud om ansettelse

Tilbud om arbeid gis til de studentene som fullfører vårt studium System og Nettverksadministrator med snittkarakter på C, minst én emnekarakter med A eller B og fraværsprosent på under 20% i alle emner.

Det tas forbehold om andre ekstraordinære hendelser eller åpenbare årsaker som Centric ikke kan forutse eller ta ansvar for.

Uansett vil vi alltid forsøke å tilby alle studenter arbeid og hjelpe dem i prosessen mht CV, jobbsøking etc.

Noen av Centrics ledige stillinger akkurat nå kan du se her.

 

Egen rekrutteringsenhet

Centric har egne virksomheter som arbeider med ansettelse, konsulentutleie og rekruttering av arbeidskraft, og som fagskolen samarbeider tett med.

Centric har avdelingskontorer i Hamar, Oslo, Drammen, Trondheim og Stavanger. Disse har naturlig nok gode forbindelser til næringsliv og arbeidsmarked.

I løpet av studiet gir Centric informasjon vedrørende arbeidsmarkedet, søknadsprosess, CV og intervjutips, samt råd og veiledning i bruk av f eks sosiale medier i jobbsammenheng.

Centric er en bedrift som kontinuerlig utvider sin virksomhet og alltid leter etter gode medarbeidere. Se hva tidligere studenter sier.

 

Sertifiseringer

Jobb-søkere med forskjellige produktsertifiseringer er etterspurt i IT-næringen. Hos oss får alle studenter tilgang til en rekke sertifiseringer av typen MCA og ITS kostnadsfritt.

Studenter ved System og Nettverksadministrator som oppnår karakteren «A», vil i tillegg få muligheten til å ta en sertifisering innenfor ett av studiets emner (eksempelvis Windows server, nettverk eller ITIL) kostnadsfritt. Centric dekker ett forsøk per student per studieår.

Sertifiseringer er ikke en del av studieløpet, men kommer som et frivillig tillegg til de obligatoriske eksamenene.