Masterclass

Hvert år velger vi ut en håndfull studenter som gis mulighet til fast ansettelse i Centric.

Utvelgelse til Masterclass baseres på bl a oppnådde eksamensresultater og intervju med kandidatene.

Studenter i Masterclass gis tilgang til ekstra ressurser i form av kurs, produktsertifiseringer eller andre former for kompetanseheving.

Alt er kostnadsfritt for studenten.

Masterclass er en enestående mulighet for deg som ønsker fast stilling som IT-konsulent i Centric.