Søke studieplass

Søknad om studieplass gjøres via samordnaopptak.no. Her vil du også finne detaljert informasjon om hvordan du søker m.m. Det åpnes for søking 1. februar og søknadsfristen er 15.april.

Pga situasjonen med Corona-virus vil vi sterkt anbefale søkere til ikke å vente til de siste dagene med å søke, da det lett kan oppstå forsinkelser pga sykdom både fra søkersiden og saksbehandlersiden. Noe som kan medføre at søknader ikke blir behandlet innenfor fristen!

 

Ved søking på studieplass er det viktig at du også laster opp nødvendig/relevant dokumentasjon samtidig slik at vi kan behandle søknaden din.

 

Etter at hovedopptaket er publisert vil det kunne være mulighet for å søke restplasser (disse fylles opp fortløpende). Restplassene offentliggjøres og søkes også via samordnaopptak.no.

Våre opptakskrav

 

IT Drift og Supportteknikk
fullført og bestått videregående skole, dvs generell studiekompetanse, yrkesrettet utdanning med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse (må dokumenteres).
Søkere som skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

System og Nettverksadministrator
fullført studiet IT Drift og Supportteknikk, fagbrev i dataelektronikerfaget, eller tilsvarende realkompetanse (må dokumenteres).

 

Realkompetanse kan vurderes for de som i opptaksåret fyller 23 år (eller er eldre), og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet.

 

Mer om opptakskrav, poengberegning og rangering finner du her: Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy.

Fritak og innpassing

 

Det kan søkes om innpassing eller fritak for spesifiserte emner basert på tidligere utdanning eller praksis. Søknad skal skje på eget skjema og vedlegges nødvendig dokumentasjon. Søknadsfrist er senest én uke etter studiestart og én uke før undervisningen i det aktuelle emnet startes. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen.

 

Minst 30 fagskolepoeng må være avlagt ved Centric IT Academy for at vitnemål kan utstedes.

Kontaktskjema

 

Ditt navn *

Din adresse

E-post *

Telefon

Jeg er interessert i studiet

Melding


For veiledning i forbindelse med søkingen, spørsmål angående frister og nettsiden til samordnaopptak.no kan du kontakte Samordna Opptak via tlf 21 49 56 09 eller epost: sokerinfo@samordnaopptak.no.

 

Har du har spørsmål angående studiene, opptakskrav, realkompetanse o lign, fyll gjerne ut kontaktskjemaet på denne siden, så vil vi svare deg så snart vi har mulighet.

Våre studier berettiger til lån i Lånekassen.
Du meldes automatisk inn i Studentsamskipnaden Innlandet og Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (uten ekstra gebyr).

Slik søker du:

  • Gå til samordnaopptak.no
  • Logg inn.
  • Velg Søknad FAGSKOLE.
  • Finn riktig studiested og studium i listen.
    (Tips: Ved å søke på «Centric» eller «Hamar» finner du lett skolen vår.)

All tilsendt informasjon blir behandlet i henhold til vår personvernerklæring, som finnes her:

Personvernerklæring