Søke studieplass

Den generelle søknadsfristen gikk ut 15. april.

 

Det vil imidlertid være mulig å søke på ledige restplasser f.o.m. 25. mai.

 

Søknader mottatt innen 15. april, besvares 20. mai, mens søknader på restplasser (f.o.m. 25. mai) behandles etter rekkefølgen de mottas og studieplassene tilbys fortløpende.

 

Studieplass søkes via Samordna Opptak.


Ved søknad på studieplass er det viktig at du også laster opp nødvendig/relevant dokumentasjon samtidig slik at vi kan behandle søknaden din.

Det er også viktig at du følger opp søknaden ved å sørge for at kontaktinformasjonen din er korrekt og ved å sjekke eposten din jevnlig for svar.

 

Dersom du får tilbud om studieplass er det viktig at du svarer innen tidsfristen, ellers vil du miste studieplassen.

Våre opptakskrav

 

IT Drift og Supportteknikk (Datateknologi, server- og nettverksdrift)
fullført og bestått videregående skole, dvs generell studiekompetanse, yrkesrettet utdanning med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse (må dokumenteres).
Søkere som skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

System og Nettverksadministrator
fullført studiet IT Drift og Supportteknikk, fagbrev i dataelektronikerfaget, eller tilsvarende realkompetanse (må dokumenteres).

 

Realkompetanse kan vurderes for de som i opptaksåret fyller 23 år (eller er eldre), og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet.

 

Mer om opptakskrav, poengberegning og rangering finner du her: Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy.

Fritak og innpassing

 

Det kan søkes om innpassing eller fritak for spesifiserte emner basert på tidligere utdanning eller praksis. Søknad skal skje på eget skjema og vedlegges nødvendig dokumentasjon. Søknadsfrist er senest én uke etter studiestart og én uke før undervisningen i det aktuelle emnet startes. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen.

Minst 30 fagskolepoeng må være avlagt ved Centric IT Academy for at vitnemål kan utstedes.

Kontaktskjema

 

Ditt navn *

Din adresse

E-post *

Telefon

Jeg er interessert i studiet

Melding


Spørsmål vedrørende søking og frister:

Samordna Opptak tlf 21 49 56 09 / epost sokerinfo@samordnaopptak.no.

 

Spørsmål om studier, opptakskrav og realkompetanse:

Fyll ut kontaktskjemaet på denne siden.

Slik søker du:

  • Gå til samordnaopptak.no
  • Logg inn.
  • Velg Søknad FAGSKOLE.
  • Finn riktig studiested og studium i listen.
    (Tips: Søk på «Centric» eller «Hamar»)
  •  Husk å laste opp nødvendig dokumentasjon.

Våre studier berettiger til lån i Lånekassen.
Du meldes automatisk inn i Studentsamskipnaden Innlandet og Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (uten ekstra gebyr).

All tilsendt informasjon blir behandlet i henhold til vår personvernerklæring, som finnes her:

Personvernerklæring