Søknadsskjema: Klage på karakter eller formelle feil

Klage på karaktersetting eller formelle feil ved eksamen. Klageretten er beskrevet i Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy (Lovdata.no).