System og Nettverksadministrator

Dette er et ettårig studie som gir dypere kunnskap og ferdigheter innen drift og administrasjon av nettverk og servere. Studiet bygger videre på emner fra studiet IT Drift og Supportteknikk.

En system og nettverksadministrator har til oppgave blant annet å sørge for at nettverket er stabilt og sikkert. Det undervises i programvare og teknologi som benyttes av ledende IT driftsmiljøer, og man lærer å beherske oppsett, implementering og drift av servere og nettverksløsninger.

Etter fullført studie får du tittelen System og Nettverksadministrator, og aktuelle stillinger etter endt studie kan være som konsulent til 2. og 3. linje support. Studiet gir 60 fagskolepoeng.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet System og nettverksadministrator er ett av følgende;

 • Fullført studiet IT drift og supportteknikk
 • Fullført og bestått videregående opplæring fra programfag Dataelektroniker eller lignende teknologiske linjer i hht NKR nivå fire.
 • Realkompetanse: Søkere som fyller 23 år i løpet av søknadsåret og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Les mer om realkompetanse
 • Med realkompetanse menes den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, annen utdanning eller aktiviteter som kan anses å være relevant. Realkompetansen skal dokumenteres i den grad det lar seg gjøre ved attester, kursbevis, vitnemål og egenvurdering.
 • Realkompetansen vurderes opp mot det formelle opptakskravet til studiet det søkes opptak til og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. Vurderingen foretas av fagskolens faglige og pedagogisk ansvarlige personale og endelig vedtak om opptak fattes av rektor.

Les hele Forskriften om opptak og eksamen ved IT Academy

Varighet

Studiet går over 1 år på dagtid med oppstart i august og gir 60 fagskolepoeng. Undervisning 2 til 3 dager per uke, de øvrige dagene arbeides det med selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med praksis hos oss eller deltidsjobb.

Finansiering

Kr 95.850 og inkluderer alt (studiemateriell, eksamensavgifter etc.). Studiet gir rett til støtte fra Lånekassen.

Læringsutbyttebeskrivelser

 Studiet gir følgende læringsutbytte innen områdene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
 • Kandidaten har kunnskap om virtualiseringteknologi.
 • Kandidaten har kunnskap om nettverksadministrasjon
 • Kandidaten har kunnskap om serveradministrasjon.
 • Kandidaten har kunnskap om verktøy for samhandling- og kommunikasjon.
 • Kandidaten har kunnskap om prinsipper og normer for IT kvalitetssikringssystemer.
 • Kandidaten har kunnskap innen de tekniske fagområder ved drift og administrasjon av IT systemer.
Ferdigheter
 • Kandidaten kan administrere og konfigurere virtualiseringssystemer.
 • Kandidaten kan administrere og konfigurere nettverk.
 • Kandidaten kan administrere og konfigurere servere.
 • Kandidaten kan administrere og konfigurere verktøy for samhandling- og kommunikasjon.
 • Kandidaten kan anvende grunnleggende prinsipper innen kvalitetssikring av IT-systemadministrasjon.
 • Kandidaten kan analysere uforutsette hendelser med forståelse for årsakssammenheng og identifisere mulige løsninger.
 • Kandidaten kan finne og henvise til relevant informasjon for IT-faglige problemstillinger og redegjøre for sine faglige valg.
 • Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap.
Generell kompetanse
 • Kandidaten har forståelse for bransjeetiske prinsipper mht taushetsplikt og håndtering av informasjon med konfidensielt innehold.
 • Kandidaten kan kommunisere og bygge relasjoner med IT personell og andre involverte.
 • Kandidaten kan på selvstendig måte utvikle arbeidsmetoder basert på elektroniske verktøy.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre IT relaterte arbeidsoppgaver i team eller alene.
60

Antall studiepoeng

Emner

Datacenter Technologies

Configuring and administrating Microsoft Windows Server

ITIL Foundations

Database Administration

Managing Microsoft Office 365

Cisco: CCENT

SCCM Fundamentals